Over mij

Heling en Kunst hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven.
Als klein meisje hield ik veel van dansen , bewegen en zingen en had ik al een groot vertrouwen in datgene wat ons allen draagt en bindt, de Goddelijke Bron, de Liefde in ieder of hoe we het ook willen noemen. `Iets` wat ons het leven heeft geschonken.

Met de Kunst kon ik dit vertrouwen tot uiting brengen.
 Ik vroeg op mijn vijfde jaar , `wat gebeurt er als je sterft?` ,`dan is er niks meer kind`, was het antwoord, maar innerlijk voelde ik dat dit niet waar was, ik wist het met heel mijn hart.
Ik ben de kracht van de liefde steeds dieper gaan ervaren in mezelf en in stilte, al was het er soms sterker en in moeilijke tijden minder, het is nooit weggegaan.
Zo zijn mijn zelfvertrouwen, heldervoelende vermogens en intuïtie, zoals iedereen ze in zich draagt, gegroeid.
Iets voor een ander mogen betekenen werd mijn diepste verlangen en grootste wens. 

Opleidingen

Na drie jaar hbo-opleiding Toneel en Expressie werd ik mij ervan bewust dat ik naar iets anders op zoek was: een helende kunstvorm, gezondmakend door beweging. Ik kende toen nog niet de eurythmie. Daarmee maakte ik in 1996 kennis op Emerson College in Engeland. Daar volgde ik het propedeutisch jaar van een hbo-opleiding voor vrijeschoolleer-krachten. Vervolgens stapte ik over naar de eurythmie-opleiding bij het Peredur Centre for the Arts, waar ik in 2000 afstudeerde. Ik deed in Amerika een postacademisch jaar en volgde daarna in Engeland de opleiding voor eurythmietherapeut, die ik  in 2003 afrondde.
Sinds 2004 ben ik  werkzaam als zelfstandig eurytmietherapeut aan het therapeuticum Zonneweg.
In het jaar 2009 werd mijn dochtertje geboren.
Ik werd mij nog meer bewust van het belang van tast en aanraking.
In 2010 heb ik een 2,5 jaar durende opleiding voor de ritmische inwrijving op de Carus academie  in Hamburg gevolgd en afgerond bij mevrouw Eva Batschko.
In 2011 heb ik de opleiding voor Hypnotherapie afgerond bij de dhr. Paskamp te Hengelo, hij was betrokken bij de begeleiding en trauma verwerking van de slachtoffers van de vuurwerk ramp in Enschede in mei 2000.
De Heling die ik kon ervaren middels  deze 3 therapieën is een geheel geworden, therapie door beweging, aanraking en verbeelding. Ze hebben alle drie hun eigen zeer bijzonder en unieke werking.